026-2

G026-2a.JPG (18367 ???)

C. name : Filament dart goby S.name : Ptereleotris hanae
Photo : Soichi Matsukawa Location : Izu Peninsula,JAPAN
depth : 11m Date : Sep 1995

026-1

G026a.JPG (16463 ???)

C. name : Filament dart goby S.name : Ptereleotris hanae
Photo : Mitsuaki Takata Location : Okinawa,JAPAN
depth : 20m Date : 1995