127-1

G127

C. name : Double-spot sand-goby S.name: Fusigobius duospilus
Photo : Mitsuaki Takata Location : Okinawa,JAPAN
depth : 10m Date : 10 Dec 1994