251

C. name : S.name: Hypseleotris cyprinoides
Photo : Akiko Itoi Location : Okinawa, JAPAN
depth : fresh water Date : Aug 2001